ΠΡΑΞΗ SMART TOUR

ΝΗΣΙΑ - ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Ανάδειξη προστιθέμενης αξίας συγχρηματοδοτούμενων έργων

Καινοτόμες μεθοδολογίες για την ανάπτυξη πρότυπων στρατηγικών και μεθοδολογιών για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη-προβολή της φυσικής/πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βελτίωση της τουριστικής ελκυστικότητας

Καινοτόμες εφαρμογές προβολής με Internet of Things και εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας

 

ΟΦΕΛΗ

Δικαιούχοι: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αξιοποίηση καινοτόμων προσεγγίσεων και σύγχρονων μέσων πληροφορικής και επικοινωνίας.

Ομάδες στόχοι: Ανάπτυξη ικανοτήτων και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, συστημάτων και τουριστικών προϊόντων

Περιοχή του προγράμματος: Ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας για επίλυση κοινών προβλημάτων και προβολή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ανάδειξη σύγχρονων μοντέλων ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για την υιοθέτησή τους και σε άλλες περιοχές, και βελτίωση της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας των προορισμών

 

ΔΕΙΚΤΕΣ

Δείκτης Εκροών: 

Αειφόρος τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος

Μονάδα Μέτρησης: Επισκέψεις / έτος 

Τιμή Στόχος: 400.000     

Δείκτης Αποτελέσματος: Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα 

Μονάδα Μέτρησηςεκατομμύρια διανυκτερεύσεις 

Τιμή Στόχος: 1,00

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

crete_1
ynanp1
STEK