Αβέρωφ 1, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Υπεύθυνος Πράξης: Νικόλαος Αλεξάκης

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: https://www.crete.gov.gr


Μικράς Ασίας 2, 81100, Μυτιλήνη

Υπεύθυνοι Πράξης:

Δημήτριος Γ. Γαλανόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Νησιωτικής Πολιτικής

Μενέλαος Ε. Γεωργαντέλης, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Τηλ.: +30 22513 50250, +30 22513 50289

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: http://www.ypai.gr/


Δοσιθέου 1 (5ος όροφος), 1071 Λευκωσία, Τ.Θ: 20958, 1665 Λευκωσία

Υπεύθυνος Πράξης: Χρυσαίμιλη Ψηλογένη, Γενική Διευθύντρια ΣΤΕΚ

Τεχνικός Σύμβουλος: Ιωάννης Χαραλάμπους, T: +357 22 503069 | F: +357 22 503001| Mbl: +357 99 636 505 | [email protected]

Γραφείο διαχείρισης έργου: Αθηνά Θεοδωρέσκου, T: +357 22 503069 | F: +357 22 503001| Mbl: +357 97776506 | [email protected]

Τηλ.: +357 22374433

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: http://acte.com.cy